Her er Mikkel. Han er ein priviligert katt, som har 220 kvm å boltre seg på. Heilt aleine. Han kan ligge der på golv med vannbåren varme, myse ut gjennom trelags isolervindu og sjå etter nye byttedyr. For han har eiga kattedør må vite. Som reagerer  på hans chip i nakken. Til og med kattedøra er hans aleine.

 

Og her har han budd i over 2  månader, utan oss. Sommaren har vore nokså rotete og i beste fall interessant. For å gjere ei lang historie kort – huset vart ikkje ferdig innan kontraktsfristen.  Men sidan det berre var snakk om dagar flytta vi ut  av den leigde leiligheten vi hadde, lempa alt vårt jordiske gods inn i huset som nesten var klart, og budde midlertidig hos venner. Og så skjedde det ting med den nylagde parketten – den bukta seg som bananskal. Noko var riktig galt. Det tok litt tid å finne ut kva, men tilslutt sto vi att med:

  • Betonggolvet (i to etasjar) var ikkje tørt nok då parketten vart lagt – for svake byggtørkarar hadde blitt brukt. Det var mykje restfuktighet i betongen som ikkje var målbar i luft
  • Vannbåren varme vart satt på etter at parketten var lagt. Den burde vore satt på forsiktig i nokre veker i forkant. All fukt blei pressa opp i parketten då varmen blei satt på
  • Betonggolvet var ujamnt med fleire cm. Det var både dalar og fjelltoppar – ein heil liten geografi i begge etasjar

Merk det heller ironiske namnet på rettholten:

Resultatet av dette var eit golv som sleit med å finne bakkekontakt. Heldigvis har det ikkje vore nøling  frå entepenør si side. Ansvaret låg på dei, og golvet måtte ordnast. I juli benytta vi oss av tomme feriehus rundt omkring og budde på legd. I august fekk vi ordna eit midlertidig krypinn som var møblert, og der er vi ennå. Her får vi blåst liv i gammalt handverk som Oppvask for Hand og Korleis lage Jevning utan Visp, men med Bakepensel. For ikkje å snakke om kjøleskaps-stuing. Vi slit frameleis i kunsten å lage god, variert, næringsrik middag ut frå to kokeplater (ingen steikomn). Det meste går med litt galgenhumor og tanken på at vi er på hyttetur. Ein 6 veker lang hyttetur.

Alle våre møbler og saker er stua godt og kompakt på flisegolva i huset. Nå når hausten er komen merkar vi behovet for litt varmare kle. Og sko. Dagens utfordring; finn ungane sine støvlar ein stad inne i den der haugen på bildet. Kanskje ligg dei underst, innerst?

I tida som har gått har entrepenør (og vi), måtte rykke tilbake til start, og følgjande har blitt gjort:

  • Kjøkenøya med vask og platetopp er demontert
  • Bygget har blitt tørka (så til dei grader)
  • Alle golvlister og mange dørlister er fjerna (det meste kasta)
  • All parkett er tatt av (halvparten måtte kastast)
  • Trappa er demontert
  • Alle golv er flytesparkla på nytt

Under: En gang i svundne tider var her en køgen-ø.  Ventilatoren fungerer i dag som potensiell tannknuser. Merk elles ny-summa golv. Fint og beint!

Status nå er at ein er godt i gang med å legge parketten ned igjen. Det ser ut til at dette blir eit bra resultat. Trappa er tilbake også. Nå gjenstår parkett i hovedetasjen (ny), listing, montering av kjøkken og til sist utvask. Dette er jo ikkje gjort i  ein fei, men vi har eit håp om at 14 dagar vil hjelpe.

Det er ikkje så rart  at katten er ekstra kjælen for tida. Eg trur han ser fram til å få rombuddies.