Archives for category: Garasje

Det er framgang på tomta, trass i veret! Det er nesten ikkje til å forstå, men på onsdag, i haglebyger, piskande regn og storm i kasta, fekk dei lagt på «ei greie» som eg kallar det, på taket. Ein duk i alle fall, og presenning over, for å halde regnet ute. Då reknar eg med at vi ikkje vil kunne sjå opp på himmelen igjen når vi står inne i huset…

Bilete

Pakkane med material som har lagt på oversida av huset er pakka ut – og avdekka bl.a. det ferdigbeisa panelet som vi bestilte. Fargen ser heilt super ut, og dei er nå i gang med å legge på garasjen (på bildet over vert dei første panela satt på). Panela skal på i litt vill uorden, utan system og fast oppskrift på kor stor avstand det skal vere mellom borda. Eg snakka med handverkaren som held på der oppe, og ba han bruke det han hadde av kreative gener! Bra trur eg det blir uansett.

Bilete

Her er garasjen frå andre haldet. Han står altså i ein betongmur mot vegen. På hjørnet av garasjen kjem nok ein busk eller levegg av noko slag, slik at vi skjermar terrassen på sida av huset.

Bilete

Og slik ser det no ut i hovedetasjen! Her ser vi beint mot gjesterommet til venstre, og badet i høgre hushjørne. Den store opningen til høgre er hovedinngangen.

Bilete

Og motsett veg; mot grovkjøken og kjøken. Midt i etasjen ligg den øvre stova. Og forskalingselementa (?) som ligg i midten dekker trappeholet ned. Dette skal omsider bli rundt, og gi plass til ei vindeltrapp.

Bilete

Garasjen er allereie i bruk, og husar nå alle vindu og glasdører som skal inn i huset! Her står også panelet som skal på garasje og huset sine karnapp. Eg veit ikkje om dette bildet og nettvisning av fargen blir heilt riktig, men den er nok ikkje så fjern. Det blir i alle fall ein god farge, og noko som varmar opp mot den kvite, kalde muren.

Det var alt frå meg i dag!

Da har eg vore ute med min elendige Iphone 3 igjen og tatt bilde. Slik såg det ut i går – eit panorama sett saman av tre bilde.

Tømrarane har gjort ein stor innsats på garasjen dei siste dagane. Min første reaksjon var «gu så diger!!», men ser at bygget bidrar til to veldig fine uterom hos oss. For det første markerer det innganspartiet av tomta – ein plass som nok blir dominert mykje av betong og stein. Her må vi jobbe litt for å få mest mulig grønt inn. Eit av tiltaka vil vere at vi plantar noko grønt i «renna» mellom støypekant langs vegen og muren langs vår innkjørsel. Bredt er det ikkje – kanskje 40 cm., men nok til at vi kan få opp nokre låge planter. Ingenting høgt – for vi treng ikkje skjerming på denne sida av huset.

Her er også garasjen, sett frå huset.

Eg trur dette blir bra. Inst i garasjen blir det ei bod. Vestveggen (der stillaset står), blir nok ein viktig solplass for oss, og blir det andre uteområdet som garasjen skapar for oss. Her er nemmelig terrasse  med utgang frå kjøkenet, og her blir det veldig bra skjerming i forhold til innsyn. Og sjølv om vi har trekt garasjen nærmare huset enn det som opphavleg var tenkt, har vi god passasje mellom hus og garasje. Mycket bra.

Innsatsen har altså vore på garasjen dei siste dagane, men dei har også gjort noko med huset sidan sist. Alle sperrer er nå på plass, og slik ser det nå ut inne. Bildet er tatt mot nordveggen i hovedetasjen.

At ein kan bli så blid av litt tømring? Arbeid med taket starta i går, og eg syns dei har komme langt allereie. Sjølv om vi ser ingenting av taket enda, får vi likevel litt inntrykk av korleis det blir inne. Veggen på langs inne i huset ser vi også konturane av. Og så har vi fått mur langs vegen og inn til garasjen.

Men inne først! Bildet er tatt frå hovedinngangen mot grovkjøkkenet. Rett framfor kamera kjem det ein vegg med garderobe, som skiller grovkjøkken og hovedinngang. Døropningen til venstre er grovkjøkkeninngangen. Og ved sida av vårt luksøriøse vindu (forrige post). Dette rommet blir smalt, for det skal opp ein vegg mot kjøkenet. Døropningen rett fram er nemmelig frå kjøkenet ut til vinterhagen, og på kvar side av denne opninga skal det kjøkenbenker. Men sjølv om grovkjøkken blir smalt, blir det bra lell! Vi får plass til seks benkeskap i lengderetningen, og eitpar til på kortveggen midt imot. I dette rommet blir det også opplegg for vaskemaskin, sluk og utslagsvask. På ytterveggen blir det ikkje plass til noko som bygger i bredden, men skoskap skal nok gli pent inn tenker eg. Ved døra, på veggen som står mot kamera, er det plass til garderobeskap.

Takvindu! Eller kva det no heiter – for det er jo ikkje vindu i tak da, men.. vindu i møne? Nåvel. Dette er jo veggen inne i huset, slik at vi ser opp på desse vindua når vi sit ved spisebordet i kjøkenet. På muren mellom dei to døropningane midt imot kjem kjøkken-halvøya ut. Og til høgre for denne, ved skyvedører ut til vinterhagen, kjem spisebord. Glipa mellom dei to siste vindua i toppen gir plass til ventilasjon ut for kjøkkenvifta. Som eg enno ikkje har fått heilt koll på, men vi har vel meir eller mindre bestemt oss for ei som heng i staden for benkeventilator.

Eg veit ikkje heilt kvifor mannen min slår ut med armane på dette bildet – men kanskje det er garasjen som gir slik glede? Bildet er tatt frå grovkjøkken-inngangen mot garasjen som er under bygging. Den runde dingsen i midten er ein kum. Det grøne lyset er IKKJE kule lys innfelt i bakken, men sola som reflekterer…. Muren til venstre er ein mur som går langs heile denne sida av tomta, og utgjer nedre del av austveggen i garasjen. Mannen min står i passasjen mellom garasje og hus. Her går ein inn på terrassen. Vinterhagen vil også ligge her – rett rundt hjørnet og til høgre.

Og her har eg gått forbi garasjen og snudd meg rundt. I enden av garasjen, mot kamera kjem ei utebod. Terrassen vil gå fram til hjørnet på garasjen ute til venstre, og gå fram og forbi framsida av huset. Vinterhagen kjem mot gavlen på huset

I 12. time fekk vi signert papira frå Husbanken – vi har jo gløymt heilt ut å gi beskjed om at vi tar imot og at arbeidet er i gang! Det fekk vi purring på – heldigvis, så da skulle alt vere i orden likevel.

Oppdateringar vil nok følgje, sjølv om det ikkje er så lett å få tatt bilde no i «mørketida».

På tide med oppdatering, men eg har ingen bilde å vise fram. Vi er jo på jobb på dagtid, og når vi kjem heim er det litt for mørkt å fotografere. Dessutan er det så myke søe og aktivitet rundt huset at eg føler eg spring berre i vegen om eg hoppar rundt der med kamera.

La meg først starte med vindua. Vi har hatt ein liten runde på dei nemlig. Våre to desidert minste vindu i heile huset har skapt størst hodebry. Grunnen er prisen. For det viste seg at dei lot seg ikkje levere som tenkt, og vi fekk litt fram og tilbake om prisen. Hola for vindua var allereie ferdig murt, og vindu må vi jo ha. På bilda ser de dei to vindua – det til venstre er vindu på badet oppe, det til høgre er identisk vindu i «profil» på grovkjøkenet. Ruta på taket er større enn bildet til venstre gir inntrykk av – det er eit takvindu rett og slett, og stikk opp over taket. Så møter det veggvinduet i ein karm. Eg trur det blir fint…

Vi får sikkert dei dyraste grovinngangs-vindua på heile øya 😀 Men so be it. Vi satsar på billig dørmatte i alle fall. Og forbod mot ballspeling på baksida av huset…

Ellers er det hektisk der oppe. Garasjen er i sving, og eg ser at den vesle plassen ved inngangsdøra samlar seg og finn si form. Det er godt å sjå! Garasjen er justert noko bort frå vegen i forhold til det som var planen. Vi meinte at det var uheldig å ha garasjen kant i kant med asfalten i fellesvegen! Å få til ei endring her var uproblematisk i forhold til kommunen; vi trakk jo berre garasjen nærmare huset og bort frå grensa. Når den gjeld huset sin yttermur er den ferdig pussa inne og ute. Det er påført kvit grunning (?) nede, og stillas er blitt montert. Rørleggar har kobla røyr til energibrønnen og stein til natursteinsmuren som vi skal ha under terrassen / vinterhagen blir snart levert. Plassen på oversida av huset mot vegen har fått pukk (?) og terrenget er der det skal vere før vi velger belegning /asfalt. Kum for drenering er på plass mellom garasje og hus. Og jammen meg har vi fått over teikningar på ventilasjonsanlegget – endeleg! Det har vore det største usikkerhetsmomentet den siste tida, og det er drøfta fram og tilbake korleis ein best kan få det til utan å gjere store synlege inngrep inne.

Og slik ser første utkast frå ventilasjonsfolka ut – flotte spagettiar i rødt og blått som skal sikre frisk luft. Rødt er avtrekk og blått er tilluft. Dei to lange linjene som går langs heile huset si lengde ligg i nedsenkinga av taket i underetasjen. Dette er teknisk rom, bad, garderobe og bod. Frå denne hovedkanalen med røyr diameter 20 cm. er det fleire oppstikk til rom oppe -desse er 12,5 cm. i diameter. Dei til venstre er til kjøken. Den vesle blå lengst til venstre går i kasse i taket på jentungen sitt soverom under, for så å smette opp og ut ved golvet i vinterhagen. At desse røyra er smalare var ein lettelse, for det betyr at det er mogeleg å komme gjennom lecaplanken utan større problem. Trur vi enn så lenge.

I  morgon må eg opp på tomta og ta bilde av siste utvikling på huset. Eg skimtar nemmelig konturane av toppen, og tømrarane er tydeligvis godt i gang! Meir følger!