Slik skal huset bli til slutt. Satsar vi på. Det er teikna av Sivilarkitekt Teresa Fersum.

(og layout på teikningane under er min).