Eit slikt hyggelig møte!

Ja, her er koppane til arkitekt, assistent-arkitekt, murar, tømrar og prosjektkoordinator/entrepenør.

De ser vel at dette blei bra? Kaffien eg lagde likte dei også, og siste rest av konfekt frå turen til Berlin forsvann innimellom alle husteikningane. Det blei peika på, notert, gestikulert, ledd og vurdert. Av og til var det litt hoderysting også – dvs gjensidig, vi-er-så-enige-hoderysting.

For tenk, ja, vi har landa på kven som skal bygge. Vi føler oss trygge på at dette går bra, og etter møtet i dag er vi enda tryggare.

Det som skjer no er følgjande:

  1. Vi skaffar pengar – tenk – vi har berre ei oppgåve (om enn ganske stor)
  2. Diverse papir blir sendt frå murar/tømrar/entrepenør til arkitekt for søknad om igangsetting hos kommunen
  3. Snekkar justerer pris – fordi vi endrar litt storleik på eitpar vindu, nokre små justeringar i vinterhagen, vi ender opp med beisa gran på utstikka våre (i staden for Sibirsk lerk – takk og lov for det), og diverse anna småplukk, bl.a. dekket på terrassen (meir om det under)
  4. Med grunnlag i justert pris lagar vi kontrakt, og signerer, med forbehold om finansiering (sjå del A – øh, den hastar visst).
  5. Det blir nytt møte for å gå gjennom utrekning av massane og for å fryse prisen. Om ein trekker ting ut av prosjektet har ein då ein standard pris for å trekke frå (eller legge til) materiale o.a.

Når det gjeld pkt 1 er alt egentlig klart for innsending. Alle papir er fyllt ut, men vi treng å sjå over det heile. Eg har også snakka med Husbanken igjen, og hadde ein svært hyggelig samtale med ein saksbehandlar der. Det verka nesten som han gledde seg til søknaden kom. Håpet er at det blir avgjort raskt, og at vi ikkje må vente i 3 månader, slik som dei faktisk skremmer med. Eg vel å tru at dette er «worst case scenario», og at dei fleste søkander blir avgjort raskare…

Når det gjeld terrassedekket er vi litt i villreie. I anbudet står det sibirsk lerk eller kebony. Så har vi begynt å lure på golv i kompositt i staden – må vere fantastisk med eit golv som mest ikkje treng vedlikehald! Heller var også oppe til diskusjon, men DET blir temmelig kostbart og utgår glatt.

Men litt får vi ta som det kjem. Ro i sjela får eg ikkje før tilsagn om lån i Husbanken er avklart.

Forresten har vi også valgt elektriker og rørlegger. Dei berre veit det ikkje enda. Komplette, gode tilbud. Og sa eg at boreholet kom på plass like før påske? Brønnborerfirma dukka plutselig opp og laga eit borehol på 130 meter. Rekninga har vi ikkje fått enda, men den ligg vel på ein stad opp mot 60 000. Der går feriepengane!