Da har eg vore ute med min elendige Iphone 3 igjen og tatt bilde. Slik såg det ut i går – eit panorama sett saman av tre bilde.

Tømrarane har gjort ein stor innsats på garasjen dei siste dagane. Min første reaksjon var «gu så diger!!», men ser at bygget bidrar til to veldig fine uterom hos oss. For det første markerer det innganspartiet av tomta – ein plass som nok blir dominert mykje av betong og stein. Her må vi jobbe litt for å få mest mulig grønt inn. Eit av tiltaka vil vere at vi plantar noko grønt i «renna» mellom støypekant langs vegen og muren langs vår innkjørsel. Bredt er det ikkje – kanskje 40 cm., men nok til at vi kan få opp nokre låge planter. Ingenting høgt – for vi treng ikkje skjerming på denne sida av huset.

Her er også garasjen, sett frå huset.

Eg trur dette blir bra. Inst i garasjen blir det ei bod. Vestveggen (der stillaset står), blir nok ein viktig solplass for oss, og blir det andre uteområdet som garasjen skapar for oss. Her er nemmelig terrasse  med utgang frå kjøkenet, og her blir det veldig bra skjerming i forhold til innsyn. Og sjølv om vi har trekt garasjen nærmare huset enn det som opphavleg var tenkt, har vi god passasje mellom hus og garasje. Mycket bra.

Innsatsen har altså vore på garasjen dei siste dagane, men dei har også gjort noko med huset sidan sist. Alle sperrer er nå på plass, og slik ser det nå ut inne. Bildet er tatt mot nordveggen i hovedetasjen.