Nytt møte i dag, mellom oss, elektrikar, rørleggar, tømrar, murar og entrepenøren. Det er verkeleg bra å samle alle slik på denne måten; eg trur vi sparer ein del telefonar og epostar på dette! Tema for møtet var kva rekkefølge ting skal skje i nå framover.

Status for huset er at alt murverk er oppe, heilt til mønet. Det er pussa ferdig innvendig – ute gjenstår veggen i hovedetasjen. Murarane har jammen slitt; på dei to månadene som har gått har dei hatt 8 dagar utan regn. Tømrar skal nå i gang, men oppstart er utsett ei veke, dvs. det vil bli oppstart på mandag. Da står taket for tur. Ute vil entrepenøren gå i gang med natursteinsmur under terrasse og vinterhage, og fundament for garasje. Vindua kjem i løpet av månaden. I desember skal elektrikar og røyrleggar inn, og golvet skal støypast. Og ja, vi legger trekkerøyr for elektrisk i golvet – det er kortaste veg, og det sparer murveggar for slissing.

Det blei tatt eitpar raske beslutningar over bordet. Ja, vi skal ha vannbåren varme i garsjen. Ja, vi går for å behalde muroverflate  inne, men berre  i gavlane. Veggar mot vest og aust skal gipsast. Det blei brukt mykje tid på å drøfte kvar og korleis røyr/ventilasjon/elektrisk skal gå. Det er mykje som skal på plass, og med lecaplank som etasjeskille har vi også utfordringa med at armeringsjerna i planken ligg med 20 cm. mellorom. Det er den same avstanden som dimensjonen er på ventilasjonsrøyra… Og gjennom golvet må vi jo! Men også dette ser ut til å ordne seg greit.

Hus blir det!

Advertisements