Det kom ein tjukk konvolutt i postkassen i dag. Det var tilbud frå ein av murarane. Det er eit ryddig og bra tilbud – men vi må ned i pris. Eg lurer litt på om vi kan hente noko på tømrararbeidet. Det blir svært spennande å få fleire tilbud inn og samanlikne prisane. Det vil nok variere kor detaljerte tilboda er – og det er synd for det er nyttig å kunne samanlikne dei ulike kategoriane. Vi ser at berre vindua i huset, i dette tilfellet frå Nordan, ligg på nesten 500 000! Sånn går det når ein abslutt skal ha vinterhage…   Enn så lenge ser eg ikkje så mørkt på det. Eg har tru på at vi kan komme ned i ein pris som er leveleg for oss. Evig optimist.

Fasadane er blitt etterspurt. Her kjem dei.

Advertisements